www.4658.net > 道家经典的经文都有哪些

道家经典的经文都有哪些

怎么说呢,道教的经文浩若烟海,各家有不同的观点,总的来说若论最著名,SC方敏同学与墨白散人同学所说的前五部应该都可算是正确答案,个人补充几点如下 1、《道德真经》世称《道德经》又称《老子》是道教立教之根本,这是最著名的经典,注意没...

道教经典 《道德经》,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子李耳(似是作者、注释者、传抄者的集合体)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。道德经分...

《道德真经》(河上公本) 第一章 道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。 第二章 天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善...

若诸菩萨于自所有业果异熟,深生依信;一切所有不饶益事现在前时,不生愤发亦不反骂;不瞋不打,不恐不弄,不以种种不饶益事反相加害;不怀怨结;若谏诲时不令恚恼,亦复不待他来谏诲;不由恐怖、有染爱心而行忍辱;不以作恩而便放舍;是名七种...

佛法学习 请听净空法师讲的《认识佛教》《了凡四训》《太上感应篇》《地藏经》《无量寿经》 体方法师讲的《解脱之道》《阿含经》《心经》《金刚经》 简丰文居士讲的《楞严经》《圆觉经》《楞伽经》《六祖坛经》《三祖信心铭》 元音老人讲的《拈...

主要经典: 《道德经》 《 南华真经 》 《文始真经 》《冲虚真经》 《通玄真经》 《度人妙经 》 《阴符经》 《清静经 》 《西升经》 《心印经 》 《黄庭外景经 》《黄庭内景经 》 《玉皇经》 《玉枢经 》 《三官经》 《北斗经 》 《周易参同契 ...

道教经文数量繁多,不可计数,主要内容包含在《道藏》一书中。经文类型大致分为三种。一种为哲学类,比如《道德经》、《庄子》、《列子》、《文子》、《阴符经》、《鬼谷子》。一种为道教徒修持养生用,也就是宫观所称为“念经”时念的内容,现在...

道家创始人老子生卒年不详。自老子骑青牛出函谷关隐没后,其继承弟子有庚桑楚、关尹、列御寇、杨朱等人,而代表人物为庄子。道家名著有《老子》、《庄子》、《列子》、《皇极经世》、《文 子》、《田子》、《黄帝四经》、《老莱子》等书。道家是...

1)飘风不终朝, 骤雨不终日。---------《道德经》第二十三章 2)祸兮福之所倚,福兮祸之所伏--------《老子·五十八章》 3)天下难事必作于易,天下大事必作于细。-------《道德经·第六十三章》 4)合抱之木生于毫末,九层之台起于累土,千里之行,始...

《道德经》、《南华经》、《黄庭经》 《玉皇经》、《清静经》、《三官经》

网站地图

All rights reserved Powered by www.4658.net

copyright ©right 2010-2021。
www.4658.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com