www.4658.net > 道教入门书籍经书有哪些

道教入门书籍经书有哪些

道教主要的有十三部经书,分别是:《道德真经》、《南华真经》、《冲虚真经》、《周易参同契》、《抱朴子内篇》、《老子想尔注》、《老子中经》、《黄庭经》、《太平经》、《玉皇经》、《黄帝阴符经》、《清静经》、《悟真篇》。 此外还有另一种...

《道德经》, 经前诸韵赞 八大神咒 太上老君说常清静经 太上洞玄灵宝升玄消灾护命妙经 太上灵宝天尊说禳灾度厄真经 高上玉皇心印妙经 诸真宝诰 中堂赞及邱祖忏文等 小赞及结经谒等 ★玄门日诵晚坛功课经 经前诸韵赞 太上洞玄灵宝天尊说救苦拔罪妙...

其实无论是道家佛家的经书,经书的本身是不能消灾解难的,如果认为经书能够选择解难,就是体现迷信。 而是经书里经文道理,让人阅读后产生法的理解,然后依法修行,就能为自己消灾解难,这才是对经书有正确的理念和心态。 佛法里有一本阿弥陀经...

wenda20120615 03:45 关于求财的问题 女听众:我财运老是不好,老有帐,怎么办才能好? 台长答:就跟种因得果一样,借人家钱总归要还的。你去问冥府借钱,等到晚年要走的时候,连本带利,新帐老帐一起算,就把你拉下去了。钱怎么来的?--靠着自...

求财抄写------《雨宝陀罗尼经》100部 现世能得富贵的经咒—佛说雨宝陀罗尼经 《雨宝陀罗尼经》经书中叙述佛陀在憍睒弥国建吒迦林时,该国之长者妙月,前来请 问得财宝、除疾病之法,佛告以过去无数劫前,曾遇“持金刚海音如来”,由彼如 来处得雨...

《玄坛赵大元帅财神经》 焚香赞 香焚寳鼎。炁达玄穹神人合一谒瑶宫。 随处显神通。兰篆 空。万圣会丹衷。 志心皈命礼 传忱达悃天尊 燃烛赞 初燃烛炬放大光明灵心不昧共澄清。 尘念不重萌扫荡凡情。太上大丹成。 至心皈命礼 慈光普照天尊 净口神...

求财抄写------《雨宝陀罗尼经》100部 现世能得富贵的经咒—佛说雨宝陀罗尼经 《雨宝陀罗尼经》经书中叙述佛陀在憍睒弥国建吒迦林时,该国之长者妙月,前来请问得财宝、除疾病之法,佛告以过去无数劫前,曾遇“持金刚海音如来”,由彼如来处得雨宝...

《玄坛赵大元帅财神经》 尔时 玄坛赵元帅在督财府。登百寳座。倚黄金案。五方财神。运寳郎君。送财童子。司库仙。掌籍仙。金银铜铁锡五种司理之神。异寳奇珍司理之神。排班侍立。参谒已毕。中央财神黄金使者。越班而出。稽首启请。而禀 元帅曰。...

道教经书目录,最早的载於东晋葛洪撰《抱朴子内篇》中之《遐览篇》。所载道经《三皇内文天地人》三卷、《元文》上中下三卷、《混成经》二卷、《玄录》二卷、《九生经》、《二十四生经》、《九仙经》、《灵卜仙经》、《十二化经》、《九变经》、...

我是个道士 楼上的你那是《玄门日诵早坛功课经》,没有度亡的 楼主你可以用《度人经》、《萨祖铁罐施食》、《洞玄灵宝救苦拔罪妙经》、《元始天尊说升天得道真经》、《太上道君说解冤拔罪妙经》、《太乙救苦天尊说济度血湖妙经》 道教《玄门日诵...

网站地图

All rights reserved Powered by www.4658.net

copyright ©right 2010-2021。
www.4658.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com